Eva Dušejovská, Praha 4

+420 736 763 425, slov. +421 944 511 752

zpivame@gmail.com

info o seminářích

šamanské léčení

léčení hlasem

léčení na dálku

možnost pořádání semináře ve vašem okolí

Eva Dušejovská

alikvoty.blogspot.com

bio.cz