Zvu vás k nahlédnutí do šamanské kuchyně. Svobodný hlas, plynoucí zkrze naše hlasivky, je nádherný zážitek pro nás a naše tělo. Hledejme co umí.

Hlas přenáší pocity, vize... Můžeme jej používat k léčení sebe i bližních, dávat ho k dispozici druhým bytostem, krajině, stromům. Přijďte si to zažít. Společná setkání v Praze na Letné, v Uherském Hradišti, v Popradu.

Práce s hlasem v krajině Prahy.

Síla Hlasu

Povíme si o nutnosti projevit se hlasem. Vyzkoušíme si co umí, jak zní v těle. Hlas je naším nejintimnějším terapeutickým prostředkem, který máme neustále s sebou. Nechme jej znít.

Pomocí hlasu hledáme spojení se sebou samým, 
s jiskrou která v nás žije. S tím živým a tajemným 
v nás. Každý člověk má vlastní nezaměnitelnou barvu hlasu. Věnujme se zkoumání hlasu, jeho očistě. Hledejme sebe a svoji ryzí jiskru.

Eva Dušejovská

Pracuji s hlasem od roku 2004, zkoumám a hledám jeho možnosti pro osobní cestu a růst. Předávám své zkušenosti na seminářích a večerních setkáních, nabízím individuální práci s hlasem, léčení hlasem, šamanské léčení spojené s hlasem. Prioritou je pro mne osobní cesta a růst. Hledání cesty k lepšímu životu.

Nabízím zároveň šamanské léčení a léčení hlasem na dálku, konzultace...     Info:zpivame@gmail.com

I work with my voice as a tool of consciousness. I discovered overtone singing in 2004 and my body knew it was what it needed more than anything else. My body began to feel the power of its own voice and its potential. To put it simply: "When I'm using my voice, I am 100% in the here-and-now." I started exploring the vocal possibilities and I am not done yet. It's a never ending story. I offer my experience and opportunities to work together in my workshops and during meetings in the terrain. We will discuss the necessity to express oneself with the voice. We will experience what the voice can do and how it sounds in the body. The voice is our most intimate therapeutic instrument, which we carry within us all the time. Let's allow it to flow. As an artist, I also combine the voice with drawing and creativity. I also offer individual therapy, whereby I use shamanic methods.

HLAS

Dýchám
Rozeznívám hlas
Střídají se barvy

Neulpívej
všechny mají svou moc

Naskoč na jejich energii 
a poznej co přinášejí. 

Tělo ti pomůže


Jsem hlasem

Poznej se HLASEM